JAKE VISION

COMMERCIALS

Contact

JAKE VISION SP. Z O.O. SP.K.

Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warsaw
Phone.: + 48 506 017 001
Mail: biuro@jake-vision.pl

Spółka zarejestrowana w Polsce
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000916695
REGON: 1133038982
NIP: 389725180